22 Maj, 2023

Pse fëmijët duhet të marrin pjesë në aktivitetet e Shkollës Verore?

Shkollat verore janë te dedikuara per nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme që duan t’i zgjerojnë njohuritë e tyre mbi teknologjinë dhe te përgatiten per vitin e ardhshëm akademik. Pra, një nga mënyrat më të mira dhe më efikase për të rinjtë të zgjerojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre, për të mësuar gjëra të […]

5 Maj, 2023

Hyrje në Blockchain: Një udhërrëfyes i plotë

Blockchain është një teknologji revolucionare që po transformon shumë industri, nga financat dhe zinxhiri i furnizimit në shëndetësi dhe qeverisje. Natyra e tij e decentralizuar dhe transparente e ka bërë atë një nga teknologjitë më të premtueshme dhe më të diskutuara të shekullit 21. Në këtë udhërrëfyes të plotë, do të sigurojmë një hyrje në […]

13 Prill, 2023

Gjuhët programuese të cilat janë në trend në vitin 2023

Të gjithë jemi dëshmitarë që për çdo ditë teknologjia vazhdon të përparojë me një ritëm të paprecedentë, dhe ky fakt na tregon se edhe kërkesa për programues vazhdon të rritet — në të njejtën kohë të rriten edhe problemet teknologjike, nevoja për shpikje dhe ide të reja. Nuk ekziston ndonjë gjuhë programuese që mund t’i […]

23 Janar, 2023

Mbroj mjedisin duke ricikluar mbeturinat elektronike!

Nesër, më 24 janar, shënohet Dita Ndërkombëtare e Riciklimit të Pajisjeve Elektronike. Arsyeja për kremtimin e kësaj fushate është që të rrisim ndërgjegjësimin për efektet anësore te mbetjeve elektronike si dhe grumbullimin e tyre. Për këte arsye nga 24.01.2023 deri më datë 28.02.2023, Shkolla Digjitale do të bëj grumbullimin e mbeturinave teknologjike. Prandaj nëse keni […]

22 Shtator, 2022

Dita e hapur “Kodo ardhmërinë”

Shkolla Digjitale së bashku me departamentin për arsim pranë Komunës së Çairit, kanë organizuar ditë të hapur të titulluar “Kodo ardhmërinë”. Pjesëmarrës ishin mbi 200 nxënës nga shkollat fillore të Komunës së Çairit, ku qëllimi i ngjarjes ishte që ata të njoftohen dhe të mësojnë konceptet themelore rreth programimit dhe teknologjive të ndryshme. Ky projekt […]

28 Gusht, 2022

Онлајн курсеви за програмирање, посетени од многу студенти

Можност за следење на курсот онлајн или по физичко присуство Голема предност на Дигитал Скул е природата на активноста, каде со оглед на можноста за пристап до курсот за програмирање од каде и да се студентите, онлајн учењето продолжува да биде еден од методите на настава. Многу студенти од соседните земји и пошироко се дел […]

28 Gusht, 2022

Kursi online i programimit, i ndjekur nga shumë nxënës

Mundësia për të ndjekur kursin online apo fizikisht Një përparësi e madhe e Shkollës Digjitale është natyra e veprimtarisë, ku duke pasur parasysh mundësinë për qasje në kurs të programimit nga kudo që ndodhen nxënësit, të mësuarit online vazhdon të jetë njëra nga metodat për mësimdhënie. Shumë nxënës nga vendet fqinjë dhe jo vetëm, janë […]

30 Maj, 2022

Зошто децата треба да посетуваат Летна Школа?

Во текот на месеците јуни и јули, Дигитал Скул организира Летна Школа со наменска програма за деца на возраст од 8-18 години. Целта на Летната Школа е да ги обучи децата и младите во најактуелните и најатрактивни области во светот на информатичката технологија. Во текот на двонеделната програма децата ќе научат: Архитектура на компјутери Мрежи […]

30 Maj, 2022

Pse fëmijët duhet të marrin pjesë në Shkollën Verore?

Shkolla Digjitale gjatë muajve qershor dhe korrik, organizon Shkollën Verore me plan program të dedikuar për fëmijët e grup moshave 8-18 vjeç. Qëllimi i Shkollës Verore është aftësimi i fëmijëve dhe të rinjëve në fushat më aktuale dhe atraktive në botën e teknologjisë informative. Gjatë programit dy javor, fëmijët do të mësojnë: Arkitekturën Kompjuterike / […]

5 Prill, 2022

Инспирирајте ги девојките на нивното патување во светот на технологијата

Девојки во лидерство: Постигнување на еднаква иднина во светот на КОВИД-19 Декларација за Меѓународниот ден на жената – 8 март 2021 година, ден кој се манифестира со сите достигнувања на жената на сите сфери. Сега е време целосно да се искористи моќта на лидерството на жените и девојките за да се реализира поправедна, инклузивна и […]