23 Janar, 2023

Mbroj mjedisin duke ricikluar mbeturinat elektronike!

Nesër, më 24 janar, shënohet Dita Ndërkombëtare e Riciklimit të Pajisjeve Elektronike. Arsyeja për kremtimin e kësaj fushate është që të rrisim ndërgjegjësimin për efektet anësore te mbetjeve elektronike si dhe grumbullimin e tyre. Për këte arsye nga 24.01.2023 deri më datë 28.02.2023, Shkolla Digjitale do të bëj grumbullimin e mbeturinave teknologjike. Prandaj nëse keni […]

22 Shtator, 2022

Dita e hapur “Kodo ardhmërinë”

Shkolla Digjitale së bashku me departamentin për arsim pranë Komunës së Çairit, kanë organizuar ditë të hapur të titulluar “Kodo ardhmërinë”. Pjesëmarrës ishin mbi 200 nxënës nga shkollat fillore të Komunës së Çairit, ku qëllimi i ngjarjes ishte që ata të njoftohen dhe të mësojnë konceptet themelore rreth programimit dhe teknologjive të ndryshme. Ky projekt […]

28 Gusht, 2022

Kursi online i programimit, i ndjekur nga shumë nxënës

Mundësia për të ndjekur kursin online apo fizikisht Një përparësi e madhe e Shkollës Digjitale është natyra e veprimtarisë, ku duke pasur parasysh mundësinë për qasje në kurs të programimit nga kudo që ndodhen nxënësit, të mësuarit online vazhdon të jetë njëra nga metodat për mësimdhënie. Shumë nxënës nga vendet fqinjë dhe jo vetëm, janë […]

30 Maj, 2022

Pse fëmijët duhet të marrin pjesë në Shkollën Verore?

Shkolla Digjitale gjatë muajve qershor dhe korrik, organizon Shkollën Verore me plan program të dedikuar për fëmijët e grup moshave 8-18 vjeç. Qëllimi i Shkollës Verore është aftësimi i fëmijëve dhe të rinjëve në fushat më aktuale dhe atraktive në botën e teknologjisë informative. Gjatë programit dy javor, fëmijët do të mësojnë: Arkitekturën Kompjuterike / […]

5 Prill, 2022

Inspironi vajzat në udhëtimin e tyre në botën e teknologjisë

Vajzat në udhëheqje: Arritja e një të ardhmeje të barabartë në një botë me COVID-19 Deklaratë për Ditën Ndërkombëtare të Gruas – 8 Mars 2021, ditë kjo e cila manifestohet me të gjitha arritjet e femrave në të gjitha fushat. Tani është koha që të shfrytëzojmë plotësisht fuqinë e udhëheqjes së grave dhe vajzave për […]