JAVA Programming

Mosha: 15-18 vjeç

Përshkrim

Kursi JAVA Programming është i dedikuar për të rinjë të moshës 15-18 vjeç, dhe i sugjerohet nxënësve të cilët kanë mbaruar dy kurset e mëparshme: “Front-end Development” dhe “Back-end Development”.

Kurrikula për këtë nivel është i përpiluar në mënyrë që të mësohen konceptet themelore të programimit duke përdorur gjuhën programuese Java. Kjo gjuhë programuese është në përdorim tashmë më shumë se 25 vjet, dhe e ka vendin në 3 gjuhët programuese më të përdorura në botë.

Në fund të vitit të parë...

Studentët do të jenë në gjendje t’i praktikojnë njohuritë bazë të fituara në kodimin me gjuhën programuese Java.

Çmimi mujor:

3000den

Na telefono:

Plotëso formularin