Pyetje & përgjigje

Për informacione shtesë, na kontaktoni në mediat tona sociale, përmes telefonit, apo klikoni këtu.

Shkolla Digjitale në Maqedoni ka zyre në qytetin e Shkupit, Tetovës, Gostivarit dhe Dibrës.

Kurset në nivelin bazik zgjasin 1 vit akademik, kurse kurset në nivelin profesional zgjasin deri në 3 vjet.

Për informacione të sakta rreth orareve, ju lutemi të kontaktoni me administratën në qytetin ku banoni:

Shkup, Gostivar: 070 224 372
Tetovë: 076 201 334
Dibër: 071 917 668

Kurset e rregullta akademike mbahen 2 herë në javë, nga 2 orë për sesion (gjithsej 4 orë në javë).