Computer Science 2 & 3

Mosha: 12-14 vjeç

Përshkrim

Niveli Computer Science Discovery 2 është i destinuar për nxënës që kanë përfunduar nivelin bazik të programimit. Nga ky program, fëmijët fillojnë të mësojnë konceptet themelore të krijimit të aplikacioneve në web dhe mobile.

Nxënësit do të praktikojnë “markup” gjuhën HTML dhe gjuhën për stilim CSS. Gjatë këtij viti, ata do të përmirësojnë aftësitë e tyre programuese përmes këtyre platformave shumë të përdorura sot, nga shumë kompani të ndryshme zhvillimi.

Pas mbarimit të kursit Computer Science Discovery 2, sugjerohet që nxënësi të vazhdoj edhe në nivelin tjetër, në kursin Computer Science Discovery 3.

Në fund të vitit të parë...

Nxënësit do të jenë në gjendje të krijojnë aplikacionet e tyre në web dhe mobile.

Çmimi mujor:

2750den

Na telefono:

Plotëso formularin

Duke plotësuar dhe dërguar të dhënat tuaja, ju pranoni politikën e privatësisë të Shkollës Digjitale. Ne do t’i shqyrtojmë detajet tuaja dhe do të ju kontaktojmë.