Back-end Development

Mosha: 15-18 vjeç

Përshkrim

Ky nivel i njohurive është i dedikuar për të rinjë të moshës 15-18 vjeç, të cilët kanë mbaruar kursin e mëparshëm, kursin Front-end Development. Kurrikula për këtë nivel është i përpiluar në mënyrë që bashkë me njohuritë e kursit Front-end Development dhe të Back-end Development, studentët plotësisht të aftësohen në këtë drejtim dhe të fitojnë titullin “Full-Stack Developer”.

Përmes këtij programi, studentët do të avancohen profesionalisht duke u aftësuar në platformat PHP, MySQL dhe WordPress.

Gjatë këtij programi, studentët do të jenë në gjendje të zgjidhin probleme ende më komplekse në prapaskenë të aplikacionit me gjuhën programuese PHP.

Në fund të vitit të parë...

Studentët do të jenë të kompletuar në aspektin Front-end, edhe në aspektin Back-end, dhe tanimë mund të quhen “Full-Stack Developers”. Ata mund të krijojnë web aplikacione nga fillimi deri në fund, duke përdorur platforma të ndryshme. Kjo pozitë është një ndër pozitat më të kërkuara nga kompanitë e ndryshme, dhe është një karrierë shumë e suksesshme.

Çmimi mujor:

3000den

Na telefono:

Plotëso formularin