Python for Kids

Mosha: 12-14 vjeç

Përshkrim

Kursi Python for Kids është i destinuar për nxënës që kanë përfunduar nivelin bazik të programimit, dhe dëshirojnë të vazhdojnë të mësojnë konceptet themelore të gjuhës programuese Python.

Nga ky program, fëmijët fillojnë të mësojnë konceptet themelore të programimit me Python, aftësohen në logjikën e programimit dhe në zgjidhjen e problemeve të ndryshme.

Në fund të vitit të parë...

Nxënësit do të jenë në gjendje të kodojnë gjëra të ndryshme duke përdorur gjuhën programuese Python, dhe të zgjidhin probleme në mënyrë efikase.

Çmimi mujor:

2750den

Na telefono:

Plotëso formularin