MIT App Inventor

Mosha: 8-11 vjeç

Përshkrim

Kursi i platformës MIT App Inventor është një planprogram i krijuar për fëmijët e moshës 8-11 vjeç, të cilët dëshirojnë t’i mësojnë hapat e parë në programim dhe të shprehin kreativitetin e tyre duke krijuar lojëra 2D.

Përmes kursit MIT App Inventor, fëmijët do të kenë mundësinë të mësojnë nga kurrikula e përshtatur e shkollës, dhe të zotërojnë konceptet e programimit dhe logjikës së programimit, të fitojnë njohuri të përgjithshme rreth teknologjive, kompjuterëve, arkitekturës kompjuterike, si dhe metodave të ndryshme të zgjidhjes së problemeve në programim.

Në fund të vitit të parë...

Nxënësit do të jenë në gjendje t’i krijojnë lojërat e tyre 2D, programe interaktive dhe animacione.

Çmimi mujor:

2750den

Na telefono:

Plotëso formularin

Duke plotësuar dhe dërguar të dhënat tuaja, ju pranoni politikën e privatësisë të Shkollës Digjitale. Ne do t’i shqyrtojmë detajet tuaja dhe do të ju kontaktojmë.