MIT App Inventor

Mosha: 8-13 vjeç

Përshkrim

Kursi i platformës MIT App Inventor është një planprogram i krijuar për fëmijët e moshës 8-13 vjeç. Në këtë kurs, fëmijët mësojnë bazat e zhvillimit të aplikacioneve përmes platformës App Inventor për telefonat dhe tabletët Android.

Nxënësit mund të dizajnojnë dhe programojnë aplikacione përmes “drag and drop” blloqeve, dhe më pas t’i testojnë aplikacionet e krijuara në një Android telefon ose një emulator.

Në fund të këtij kursi...

Nxënësit do të mund të krijojnë aplikacione informative, aplikacione të cilat mund të lidhen me sensorë të ndryshëm si: sensori i kohëmatësit, sensori i përshpejtuesit, sensori i afërsisë, sensori i hapometrit, sensori i orientimit, sensori i vendndodhjes, dhe aplikacione tjera. Ata gjithashtu do të mësojnë për bazat e të dhënave dhe mënyrën e ruajtjes dhe marrjes së të dhënave nga aplikacioni i tyre.

Çmimi mujor:

2750den

Na telefono:

Plotëso formularin