React.JS

Mosha: 15-18 vjeç

Përshkrim

Kursi React.JS është i dedikuar për të rinjë të moshës 15-18 vjeç, të cilët kanë mbaruar dy kurset e mëparshme: “Front-end Development” dhe “Back-end Development”.

Kurrikula për këtë nivel është i përpiluar në mënyrë që të mësohen konceptet themelore të librarisë së njohur të JavaScript, React.JS. Libraria React përdoret për krijimin e faqeve komplekse (user interfaces) dhe mirëmbahet nga Facebook.

Është një librari e cila është mjaft e përdorur në industri të ndryshme të zhvillimit, dhe i preferohet atyre të cilët dëshirojnë të vazhdojnë me Full-Stack Development.

Në fund të vitit të parë...

Studentët do të jenë në gjendje të krijojnë web dhe mobile aplikacione duke përdorur librarinë React.JS të JavaScript.

Çmimi mujor:

3000den

Na telefono:

Plotëso formularin