Front-end Development

Mosha: 15-18 vjeç

Përshkrim

Ky nivel i njohurive është i dedikuar për të rinjë të moshës 15-18 vjeç. Kurrikula për këtë nivel është më e avancuar sesa ato të mëparshmet, të cilat i dedikohen një moshe më të re.

Përmes këtij programi, studentët janë në gjendje të mësojnë logjikën e programimit, konceptet e programimit dhe të avancohen profesionalisht përmes mësimit të gjuhëve të programimit siç janë HTML, CSS dhe JavaScript.

Gjatë këtij programi, studentët do të jenë në gjendje të zgjidhin probleme komplekse përmes kodimit tekstual me JavaScript.

Në fund të vitit të parë...

Studentët do të jenë në gjendje të shprehin kreativitetin e tyre dhe të zhvillojnë aplikacione për web dhe mobile në mënyrë profesionale. Në bazë të suksesit, ata kanë gjasa të marrin pjesë edhe në projekte reale.

Çmimi mujor:

3000den

Na telefono:

Plotëso formularin