Scratch

Mosha: 8-11 vjeç

Përshkrim

Kursi i platformës Scratch është një planprogram i krijuar enkas për fëmijët e moshës 8-11 vjeç, të cilët dëshirojnë t’i mësojnë hapat e parë në programim dhe të shprehin kreativitetin e tyre duke krijuar lojëra 2D.

Nxënësit me ndihmën e konceptit të programimit vizual dhe duke përdorur “blloqe virtuale” në vend të kodit, do të jenë në gjendje të zhvillojnë jo vetëm të menduarit logjik, por edhe logjikën e programimit si dhe aftësitë e tyre krijuese.

Gjatë këtij programi, ata do të zhvillojnë projekte praktike dhe do të mësojnë se si të dizajnojnë dhe krijojnë lojërat dhe animacionet e tyre, gjë që ju mundëson nxënësve të ndërtojnë një bazë të fortë për mësim në të ardhmen.

Këto projekte përfshijnë krijimin e:

  • lojërave 2D të personalizuara,
  • personazheve për projektin,
  • animacioneve të thjeshta,
  • tregime të ndryshme, etj.

Në fund të ciklit njëvjeçar...

Nxënësit do të marrin certifikatën “Junior Programmer” dhe do të jenë të gatshëm për programin e avancuar (mosha 12-14 vjeç), ku do të krijojnë aplikacione celulare dhe uebfaqe.

Çmimi mujor:

2750den

Na telefono:

Plotëso formularin