WordPress Basic

Mosha: 12-14 vjeç

Përshkrim

Kursi WordPress Basic është një kurs ku nxënësit do të mësojnë se si të përdorin sistemin më të njohur të menaxhimit të përmbajtjes (CMS) në botë, platformën WordPress.

Në këtë nivel, nxënësit do të mësojnë se si të krijojnë dhe menaxhojnë me lehtësi përmbajtjen e blogjeve dhe faqeve të internetit pa kodim. Ata do të mësojnë se si të krijojnë uebfaqe plotësisht funksionale. Gjatë këtij niveli nxënësit do të mësojnë se çfarë janë temat dhe shtojcat, dhe si t’i përdorin ato.

Në fund të vitit të parë...

Nxënësit do të jenë në gjendje të krijojnë uebfaqe personale, uebfaqe për online blerje, uebfaqe shumë gjuhëshe, dhe uebfaqe tjera duke përdorur platformën WordPress.

Çmimi mujor:

2750den

Na telefono:

Plotëso formularin