Регистрирајте се во Дигитал Скул

Регистрирајте се во Дигитал Скул со пополнување на формуларот за регистрација со вашите информации. Дали сакате да ги видите понудените курсеви? Кликнете тука.

Со пополнување и поднесување на вашите податоци, ја прифаќате политиката за приватност на Дигитал Скул. Ние ќе ги разгледаме вашите податоци и ќе ви одговориме.

Дигитал Скул е првото училиште отворено во Република Северна Македонија, кое нуди курсеви за информатичка технологија за деца на возраст од 8 до 18 години.

Контакт