Прашања & одговори

За дополнителни информации, контактирајте не на нашите социјални медиуми, преку телефон или кликнете овде.

Дигитал Скул во Македонија има канцеларии во градовите Скопје, Тетово, Гостивар и Дебар.

Курсевите на основно ниво траат 1 академска година, додека курсевите на професионално ниво траат до 3 години.

За точни информации за распоредите, ве молиме контактирајте ја администрацијата во градот каде што живеете:

Скопје, Гостивар: 070 224 372
Тетово: 076 201 334
Дебар: 071 917 668

Редовните академски курсеви се одржуваат 2 пати неделно, од 2 часа по сесија (вкупно 4 часа неделно).

Дигитал Скул е првото училиште отворено во Република Северна Македонија, кое нуди курсеви за информатичка технологија за деца на возраст од 8 до 18 години.

Навигација

Контакт