30 Maj, 2022

Pse fëmijët duhet të marrin pjesë në Shkollën Verore?

Shkolla Digjitale gjatë muajve qershor dhe korrik, organizon Shkollën Verore me plan program të dedikuar për fëmijët e grup moshave 8-18 vjeç. Qëllimi i Shkollës Verore është aftësimi i fëmijëve dhe të rinjëve në fushat më aktuale dhe atraktive në botën e teknologjisë informative. Gjatë programit dy javor, fëmijët do të mësojnë: Arkitekturën Kompjuterike / […]