22 Maj, 2023

Pse fëmijët duhet të marrin pjesë në aktivitetet e Shkollës Verore?

Shkollat verore janë te dedikuara per nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme që duan t’i zgjerojnë njohuritë e tyre mbi teknologjinë dhe te përgatiten per vitin e ardhshëm akademik. Pra, një nga mënyrat më të mira dhe më efikase për të rinjtë të zgjerojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre, për të mësuar gjëra të […]

30 Maj, 2022

Pse fëmijët duhet të marrin pjesë në Shkollën Verore?

Shkolla Digjitale gjatë muajve qershor dhe korrik, organizon Shkollën Verore me plan program të dedikuar për fëmijët e grup moshave 8-18 vjeç. Qëllimi i Shkollës Verore është aftësimi i fëmijëve dhe të rinjëve në fushat më aktuale dhe atraktive në botën e teknologjisë informative. Gjatë programit dy javor, fëmijët do të mësojnë: Arkitekturën Kompjuterike / […]