30 Maj, 2022

Зошто децата треба да посетуваат Летна Школа?

Во текот на месеците јуни и јули, Дигитал Скул организира Летна Школа со наменска програма за деца на возраст од 8-18 години. Целта на Летната Школа е да ги обучи децата и младите во најактуелните и најатрактивни области во светот на информатичката технологија. Во текот на двонеделната програма децата ќе научат: Архитектура на компјутери Мрежи […]